Op 23 april 2015 hebben wij tijdens een ontroerende uitvaartdienst in de St. Odulphus kerk te Bakhuizen,  afscheid moeten nemen van ons koorlid Carla de Vreeze-Poiesz.

Wij zongen haar nog een laatste keer toe. Het waren door haar zelf uitgekozen nummers.

Carla was koorlid vanaf het eerste uur. Zij was bijna altijd aanwezig en genoot ontzettend van het zingen. Zij had plezier in de optredens en was altijd voor een feestje te porren.

Gezelligheid, humor, betrokkenheid, zijn zo maar enkele woorden die op deze levensgenieter pur sang van toepassing waren.

Wij bewaren mooie en waardevolle herinneringen aan Carla en zullen haar node missen.

Na een repetitie zullen wij haar niet meer inde achterbak van haar trots, de Mercedes, aantreffen om een sigaretje te roken vaak omringd door die leden van ons koor die ook nog steeds van een rokertje houden.

Nimmer zullen wij meer het door haar voorgedragen en geschreven gedicht kunnen beluisteren tijdens onze jaarvergadering.

In dit gedicht zat vaak een boodschap verscholen naar onze leden  en /of  bestuur en  dirigent, altijd met een vrolijke kwinkslag.

Wij wensen Carla een laatste behouden vaart toe en dat zij moge rusten in vrede.


De koorleden.

Op donderdag 27 augustus 2015 hebben wij afscheid moeten nemen van ons altijd betrokken en aanwezige koorlid Sophie van der Pal.              

In een ontroerende uitvaartdienst in de St Odulphuskerk hebben wij een aantal van haar favoriete liedjes  gezongen.

Sophie was een trouw koorlid,  enthousiast, betrokken, fier en grotesk.

Zelfs toen haar gezondheid afnam wilde zij geen stoel of kruk bij de koorrepetitie.

Recht overeind met als enige hulpmiddel de wandelstok  zal zij in onze herinnering blijven.

Menige moederrol was tijdens onze optredens voor haar weggelegd wat zij altijd met groot plezier en inzet op haar nam.

Wij zullen Sophie tijdens onze repetities en optredens missen.

Wij wensen haar een  behouden vaart toe en hopen dat zij in vrede mag rusten.

 

De koorleden.