Op donderdag 27 augustus 2015 hebben wij afscheid moeten nemen van ons altijd betrokken en aanwezige koorlid Sophie van der Pal.              

In een ontroerende uitvaartdienst in de St Odulphuskerk hebben wij een aantal van haar favoriete liedjes  gezongen.

Sophie was een trouw koorlid,  enthousiast, betrokken, fier en grotesk.

Zelfs toen haar gezondheid afnam wilde zij geen stoel of kruk bij de koorrepetitie.

Recht overeind met als enige hulpmiddel de wandelstok  zal zij in onze herinnering blijven.

Menige moederrol was tijdens onze optredens voor haar weggelegd wat zij altijd met groot plezier en inzet op haar nam.

Wij zullen Sophie tijdens onze repetities en optredens missen.

Wij wensen haar een  behouden vaart toe en hopen dat zij in vrede mag rusten.

 

De koorleden.